Home

 

Hartelijk welkom op de website van Van Deursen teksten.

Van Deursen teksten is al ruim twintig jaar het vanzelfsprekende adres voor kleine en grote bedrijven, gemeenten, provincies, (semi-)overheidsinstellingen en particulieren die iets te vertellen hebben.

Voor u dus.

Of het nu gaat om uw klanten, personeel, leden of om een breed publiek, Van Deursen teksten treft de juiste toon voor uw doelgroepen.

We inventariseren uw communicatiedoelstellingen en doelgroepen, adviseren over vorm en inhoud en verwoorden uw boodschap in klare taal.

Van Deursen teksten is vooral actief op terreinen als:

  • regionale economie
  • bestuur en beleid
  • ruimtelijke ordening
  • welzijn
  • onderwijs
  • maatschappelijke thema’s
  • gezondheidszorg
  • kunst en cultuur.